500 most common Chinese characters / 500 cele mai frecvente caractere

chinese_hieroglyphs

使线西广便

source

A Legend of the birth of China

chinese-painting

中国 的 历史

中国zhōng guó /: China (Middle Kingdom) ǀ 历 史 lì shǐ /: history

   这是一个美丽 (měilì: beautiful) 的传说.在久以前,有一对男女出现在了地球上.男人女人偶尔的相识了,两个人结合到了一起.那个女人(hěn: very) 漂亮,温柔.

男人 (nánrén: man高大,身体结实 / 他们的理想在地球上创造人类,创造 未来      (wèilái: future/tomorrow),使人类能够一代一代的相传下去,把他们的智慧和 能力 (nénglì: capability/ability) 传给下一代.

他们 (tāmén: they在热恋的时候,来到了森林的一片空地,在这里创建了一个房屋,还有一个美丽 的 花园 (huāyuán: garden).

他们未来 充满 信心 (xìnxīn: confidence/faith),他们彼此之间非常相爱.在他们彼此的眼神里看到了美好的未来.看到 了他们和儿女在一起生活的情景.

就这样,过了一段时间.有一天黄昏他们来到河边的草坪上,欣赏太阳下山的美丽情景.女人躺在男人的怀里,男人女人 说 (shuō: to speak): «你 (shì: to be) 我最温柔,最漂亮,最可爱的中,和你在一起 生活 我非常幸福».

女人 (nǚrénwoman男人说: «你我最可爱,最有才能的,能把理想变成现实的人,我会 天天 (tiāntiān: every day) 鼓励你,支持你,和你在一起生活我幸福,我的国».

他们就这样在地球上生活,默默的祈祷,他们 以后的 生活 (shēnghuó: life/lifehood) 会更加美好.这一个美丽的传说,女人的 名字 (míngzi: name叫中,男人的名字叫国,两个名字合起来就有了现在的中国.

source

Stages to learning Chinese… the easiest one!

scale_of_success copy

我 不 会 做 – /wǒ bú huì zuò/ – I won’t do – Eu nu voi face
我 不 能 做 – /wǒ bù néng zuò/ – I can’t do – Eu nu pot face
我 想 做 – /wǒ xiǎng zuò/ – I want to do – Eu vreau sa fac
我 怎 么 做 – /wǒ zěn me zuò/? – how do I do? – Cum sa fac?
我 试 着做 – /wǒ shì zhe zuò/ – I’ll try to do – Eu voi incerca sa fac
我 能 做 – /wǒ néng zuò/ – I can do – Eu pot face
我 会做 – /wǒ huì zuò/ – I’ll do – Eu voi face
我 做 完了!- /wǒ zuò wán le/! – I have done! – Eu am facut!

 

 

Nume de tari/continente in limba chineza

CHINA  中 国Zhōng guó /

China

MONGOLIA 蒙 古 Méng gŭ /

Mongolia

JAPONIA日 本 Rì bĕn /

Japan

RUSIA 俄 罗 斯 / É luó sī /

Rusia

 

 

 

 

 

INDIA 印 度Yìn dù /

India

 

Continuă lectura

Chineza, limba viitorului in Europa

china-flag

De când economia europeană a început să scadă, tot mai mulţi oameni din Dublin până la Atena încearcă să înveţe limba viitoarelor oportunităţi, chineza, scrie EUobserver.com.

chinese_etymology

Continuă lectura

口 [ kǒu ]: Gura

kǒu ]:

mouth1. gura

口-order

2. orificiu

3. cavitate

4. deschizatura

5. intrare

termeni compusi:

 才 [ kǒu cái ]: elocventa;

口 紅 [ kǒu hóng ]: ruj de buze300px-Lipsticks

口 碑 [ kǒu bēi ]: reputatie;

口 吻 [ kǒu wěn ]: tonul vocii, intonație, maniera de a vorbi;

口 頭 [ kǒu tóu ]: oral, verbal; vorbit;

口 令 [ kǒu lìng ]: parola, lozinca, cuvant de ordine;

口 袋 [ kǒu dài ]: buzunar;

口 水kǒu shuǐ ]: saliva, scuipat; a saliva;

evolutia etimologica: 

gurasursa