Nume de tari/continente in limba chineza

CHINA  中 国Zhōng guó /

China

MONGOLIA 蒙 古 Méng gŭ /

Mongolia

JAPONIA日 本 Rì bĕn /

Japan

RUSIA 俄 罗 斯 / É luó sī /

Rusia

 

 

 

 

 

INDIA 印 度Yìn dù /

India

 

INDONEZIA 印 度 尼 西 亚Yìn dù ní xī yă /

Indonesia

AUSTRALIA 澳 大 利 亚 Ào dà lì yà /

Australia

 

 

 

 

 

 

 

IRAN 伊 朗 / Yī lăng /

Iran

 IRAQ 伊 拉 克 / Yī lā kè /

Iraq

TURCIA 土 耳 其 / Tǔ’ĕr qí /

Turcia

SIRIA 叙 利 亚Xù lì yà /

Syria

EGIPT 埃 及 / Āi jí /

Egypt

ISRAEL 以 色 列 / Yǐ sè liè /

Israel

UCRAINA  乌 克 兰 / Wū kè lán /

Ukraine

 MOLDOVA 摩 尔 多瓦 / Mó’ěr duō wā /

Moldova

ROMANIA 罗 马 尼 亚 / Luó mǎ nǐ yà /

Romania

UNGARIA 匈 牙 利 Xiōng yá lì /

Hungary

POLONIA 波 兰 / Bō lán /

Poland

GERMANIA 德 国 / Dé guó /

Germany

FRANTA 法 国 / Fǎ guó /

France

ITALIA  意 大 利 / Yì dà lì /

Italy

GRECIA 希 腊 / Xī là /

Grecia

SPANIA西 班 牙 / Xī bān yá /

Spain

PORTUGALIA 葡 萄 牙 / Pú táo yá /

Portugal

 

MAREA BRITANIE 英 国 / Yīng guó /

UK

IRLANDA 爱 尔 兰 / Ài’ěrl án /

Ireland

STATELE UNITE 美 国 / Měi guó 

USA

CANADA 加 拿 大 / Jiā ná dà /

CANADA

CUBA 古 巴 / Gŭ bā  /

Cuba

MEXIC 墨 西 哥Mò xī gē /

Mexico

(…)

AMERICA 美 洲 /Měi zhōu /

North-America

EUROPA 欧 洲 Ōu zhōu /

Europe

AFRICA 非 洲Fēi zhōu /

Africa

 

ASIA  亚 洲 Yà zhōu /

Asia

(…)

Un gând despre „Nume de tari/continente in limba chineza

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s