A Legend of the birth of China

chinese-painting

中国 的 历史

中国zhōng guó /: China (Middle Kingdom) ǀ 历 史 lì shǐ /: history

   这是一个美丽 (měilì: beautiful) 的传说.在久以前,有一对男女出现在了地球上.男人女人偶尔的相识了,两个人结合到了一起.那个女人(hěn: very) 漂亮,温柔.

男人 (nánrén: man高大,身体结实 / 他们的理想在地球上创造人类,创造 未来      (wèilái: future/tomorrow),使人类能够一代一代的相传下去,把他们的智慧和 能力 (nénglì: capability/ability) 传给下一代.

他们 (tāmén: they在热恋的时候,来到了森林的一片空地,在这里创建了一个房屋,还有一个美丽 的 花园 (huāyuán: garden).

他们未来 充满 信心 (xìnxīn: confidence/faith),他们彼此之间非常相爱.在他们彼此的眼神里看到了美好的未来.看到 了他们和儿女在一起生活的情景.

就这样,过了一段时间.有一天黄昏他们来到河边的草坪上,欣赏太阳下山的美丽情景.女人躺在男人的怀里,男人女人 说 (shuō: to speak): «你 (shì: to be) 我最温柔,最漂亮,最可爱的中,和你在一起 生活 我非常幸福».

女人 (nǚrénwoman男人说: «你我最可爱,最有才能的,能把理想变成现实的人,我会 天天 (tiāntiān: every day) 鼓励你,支持你,和你在一起生活我幸福,我的国».

他们就这样在地球上生活,默默的祈祷,他们 以后的 生活 (shēnghuó: life/lifehood) 会更加美好.这一个美丽的传说,女人的 名字 (míngzi: name叫中,男人的名字叫国,两个名字合起来就有了现在的中国.

source

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s